Sammen om småkraftutbygging

Småkraft AS og Sognekraft AS går sammen om en storsatsing på nye småkraftverk i Fjærland, i Sogndal kommune.

Avtalen mellom de to selskapene innebærer at Småkraft vil bygge ut og at Sognekraft vil overta de nøkkelferdige anleggene, som vil få en samlet installert effekt på 32 MW. Den samlede årsproduksjonen er beregnet til 109 GWh.
Samarbeidet mellom de to kraftselskapene vil i løpet av de neste tre årene utløse en investering på en halv milliard kroner i nye kraftanlegg langs Fjærlandsfjorden.
Riggingen starter allerede midt i juli. Inntil 40 personer vil bli sysselsatt med utbyggingen. Det betyr også stor aktivitet i Fjærland, der anleggsarbeiderne skal bo.

– I en tid hvor det er stor usikkerhet blant småkraftutbyggerne er det svært gledelig at Småkraft og Sognekraft går sammen om å bygge ut i Fjærland. Det er et stort og interessant småkraftprosjekt som nå realiseres og vi håper det kan bane veie for at også andre utbyggere nå finner løsninger som leder frem til en byggebeslutning, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
 
Mange utfordringer
Det er Småkraft AS som har konsesjon for de seks småkraftverkene som vil bli realisert i samarbeid med Sognekraft. Selskapet vil levere anleggene gjennom en totalentreprise. Sognekraft er også inne i utbyggingen, gjennom kvalitetssikring og formelt byggherreansvar.
– Småkraft som skal gjennomføre selve utbyggingen. Sognekraft vil deretter overta de anleggene, forteller administrerende direktør Terje Bakke Nævdal i Sognekraft.
Det skal bygges over 12 kilometer driftsvannvei, hvorav 7 kilometer vil gå i tunnel og sjakt i fjel for å unngå synlige inngrep. Inntakene til kraftanleggene ligger på 500-600 meter. To av anleggene er veiløse, så det må bygges nye kaianlegg for å støtte transporten til disse kraftverkene.
 
Lang ferd mot mål
– Det er oppløftende for oss at vi endelig kan ta fatt på byggingen i Fjærland, sier adm. direktør Rein Husebø i Småkraft AS. 
Han forteller at selskapet har jobbet i over ti år for å realisere denne utbyggingen. Her har også grunneierne spilt en viktig rolle, understreker han.
– De har vist et ekte engasjement for å få realisert prosjekta. Uten et godt samarbeid med dem, hadde ikke dette vært mulig, påpeker Husebø.
Småkraft har i dag ytterligere 16 anlegg under bygging.