OBOS åpnet Kvitno kraftverk

Med inviterte gjester og litt ekstra festivitas åpnet OBOS sitt første småkraftverk, Kvitno kraftverk i Odda kommune.

Under åpningen 2. juli deltok både styreleder, konsernsjef og store deler av konsernledelsen i OBOS, grunneiere, entreprenører og leverandører, samt ordførerne i Ullensvang herad og Odda kommune.
– OBOS har ambisjon om å være en miljøledende virksomhet. Satsing på fornybar kraft gjennom småkraftverk er viktig i denne, sa konsernsjef Martin Mæland.
 
Levert som planlagt
Med en installert effekt på 9 MW er anlegget forventet å gi årlig produksjon på 32 GWh. Inntaket til kraftverket er rett nedenfor Dettefossen i Kvitnoelva. Peltonturbinen i kraftstasjonen utnytter et fall på rundt 400 meter, gjennom en 1700 meter lang rørgate.
– Odda kommune er og har vært en kraftkommune siden 1906. Vi setter pris på at lokale aktører har vært med på byggingen. Grunneierne kan være stolte av det de har vært med på, sa Odda-ordfører John Opdal.
OBOS Energi gikk inn prosjektet i 2013. Byggingen startet samme høst. Anlegget som ble levert til avtalt tid og under budsjett, har vært i prøvedrift siden april i år.
 
Store ambisjoner
Selskapet har en portefølje som omfatter 18 utviklingsprosjekter, med en samlet årlig produksjon på 300 GWh. OBOS Energi har ambisjoner om en årlig produksjon på 650 GWh.
Fire prosjekter på Veitastrond i Luster er under prosjektering, med forventet byggestart til høsten.  Deretter følger prosjektering av Espeelvi i Hordaland, med forventet byggestart til våren. I løpet av året starter også detaljprosjekteringen av ytterligere tre prosjekter i Fjærland.
– For å sikre en god oppfølging og fremdrift har vi ansatt to nye medarbeidere med lang erfaring fra utbygging og drift av småkraftverk, forteller Marius Asheim, som er forretningsutvikler innen vannkraft i OBOS.