Lemminkäinen bygger i Fjærland

Lemminkäinen Norge har inngått en avtale med Småkraft AS om å bygge to av kraftverkene i Fjærlandsprosjektet, i Sogndal kommune. Kontrakten er verdt 200 millioner kroner.

I forrige uke ble det kjent at Småkraft og Sognekraft har gått sammen om å bygge seks nye småkraftverk i Fjærland. Småkraft står for selve utbyggingen, slik at Sognekraft kan overta seks nøkkelferdige anlegg med en samlet årsproduksjon på 109 GWh.
Det er de to kraftverkene Lidal og Romøyri som vil bli bygget av Lemminkäinen.
– Kontrakten markerer en viktig milepæl for Lemminkäinen Norge, og viser verdien av vår kompetanse, sier administrerende direktør Jan Øyri i Lemminkäinen Norge, i en pressemelding.
Lidal og Romøyri er spesielle ettersom alle arbeidsstedene er veiløse og entreprenøren må få tilgang til anleggsområdene enten sjøveien eller ved bruk av helikopter.
– Vi har lang erfaring med slike prosjekter og ser fram til å gå i gang med arbeidene, sier anleggsdirektør Stian Andreassen.
Lemminkäinen skal levere alle deler av prosjektet, inkludert inntak, sjakter, tunneler og kraftstasjoner. I tillegg skal Lemminkäinen bygge inntakene på ytterligere kraftverk i Fjærlandsprosjektet, som også er veiløse.
Byggearbeidene starter 13. juli i år og skal være ferdig i desember 2016.