Stopper LEC fra 1. august

Den britiske regjeringen har besluttet at LEC-ordningen skal legges ned med umiddelbar virkning.

Regjeringen avvikler LEC fordi ordningen har medført at britiske skattebetalere har finansiert utenlandsk produksjon og at det er ønskelig å avslutte dette.
– Beslutningen kom svært overraskende – også det at ordningen blir avbrutt med så kort varsel, sier porteføljeforvalter i Markedskraft, Lars O. Hofgaard-Espeland til Småkraftforeninga.

LEC-produksjon og forbruk i Storbritannina fram til og med 31. juli vil fortsatt kunne benyttes i LEC-ordningen, i en overgansgperiode som vil bli nærmere avklart, forteller han.
Foreløpig er det begrenset med informasjon rundt det rent praktiske ved avviklingen av ordningen.