Stor interesse for sikkerhetskurs

130 deltakere har alt meldt sin interesse for høstens kurs for instruert vaktpersonell. Kursene kjøres lokalt og det er fortsatt ledige plasser. DSB krever instruert opplæring for alle som går vakt på små kraftverk. Småkraftforeninga arrangerte de første av disse såkalte FSE-kursene under Småkraftdagane i Ålesund tidligere i år (FOTO). Interessen var så stor at antall kurs måtte utvides for å rekke over alle. Kusret er relevant for småkraftverk, minikraftverk og mikrokraftverk. 

– Vi fikk da innspill fra flere om at vi burde arrangere slike kurs også ute i distriktene hvor kraftverkene faktisk ligger. Det gjør vi nå og håper selsvagt at folk blir fornøyd med og gjør seg bruk av tilbudet, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.  

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) krever altså godkjent instruert opplæring for alt personell som går vakt og skal betjene vern og brytere på små kraftverk.  Småkraftforeningas kurs for instruert personell starter opp i begynnelsen av september. 

– Kursene vil bli arrangert lokalt ut over høsten og vinteren – med kurssted og tidspunkt tilpasset medlemmenes ønsker.  De første kursene er planlagt i Rogaland, Sogn og Fjordane og Trøndelag, sier prosjektleder Terje Engvik som hittil har kunnet registrere interesse fra hele 130 kursdeltakere

– For å få planlagt gode kursopplegg nærmest mulig medlemmene ønsker vi fullstendig oversikt over interessen for kurs i kommende høst- og vintersesong  Alle som ikke har meldt seg på ennå bør snarest kontakte meg om dette sier Engvik som håper medlemmene kjenner sin besøkelsestid.

Terje Engvik kan nås på e-post terje@smakraftforeninga.no eller på telefon 975 17 111.

Kursene varer i 2,5 – 3 timer og går gjennom elsikkerhet, myndighetskrav og førstehjelp. Kursprisen for medlemmer i Småkraftforeninga er kr. 2.750 inklusive kursdokumentasjon og kursbevis. Når flere deltar på kurset fra samme kraftverk, gis det 20% rabatt fra og med deltaker nr. 2.  Ikke-medlemmer betaler 3250,- uten rabattmulighet. Utgiften er fradragsberettiget i regnskapet. 

Småkrafforeningas opplegg innebærer at kursholder drar ut og arrangerer kurset i lokalmiljøet. Kraftverket slipper da utgifter til reise, overnatting og eventuelt å måtte dekke tapt arbeidsfortjemeste for deltakerne. 

Teorikurset må følges opp av en praktisk gjennomgang på eget kraftverk i forbindelse med vedlikeholdsbesøk fra elektro-leverandøren. 

Dokumentasjon og rutiner for instruert personell skal gå fram av småkraftverkets internkontrollsystem. For de som bruker Småkraftforeningas internkontrollsystem Kraftlosen legges dokumentasjonen greit inn i systemet.