Bekymret for flere småkraft-nei

Avslagsprosenten for små vannkraftverk økte fra 35,5 prosent i 2. kvartal 2014 til 46,2 prosent i 2. kvartal i år. Småkraftforeninga er bekymret.

Tallene fremgår av NVE-rapporten «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2015».

–  Vårt inntrykk er at NVE er langt strengere nå enn for noen år siden så her har det vært en uheldig utvikling. De avslår flere og flere søknader. Samtidig er konsesjonene som faktisk gis ofte beheftet med så mange tyngende konsesjonsvilkår at de ikke blir bygget uansett. I en tid med lave priser på kraften blir det veldig tydelig at NVE ikke nødvendigvis har et helt realistisk bilde av hvilke priser man bygger til i dag, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga og viser til at det når er gitt 416 konsesjoner som ikke bygges.

– Det er 48 prosent flere enn på samme tidspunkt i fjor, sier han. 

Tveit understreker at en del av avslagene skyldes at de beste konsesjonssøknadene trolig har vært behandlet først, slik at det er naturlig med litt flere nei-vedtak nå. 

– Jeg har likevel vanskelig for å tro at dette er hele forklaringen, sier han. 

Av 39 konsesjonssaker for små vannkraftverk som ble endelig behandlet av NVE i 2. kvartal i år, ble det gitt 18 avslag. I samme kvartal i fjor ble det fattet endeleig vedtak i 42 saker, hvorav 15 fikk avslag.  

Tilsammen 559 søknader om små vannkraftverk (under 10 MW) lå til behandling hos myndighetene ved utgangen av 2. kvartal. Disse søknadene omfatter en samlet årsproduksjon på 4,96 TWh. For et år siden var det tilsvarende antallet 774 (6,80 TWh).

8 nye små vannkraftverk med en samlet forventet årsproduksjon på 57 GWh ble satt i drift i 2. kvartal. Tilsvarende tall for 2. kvartal 2014 var 7 små kraftverk med en samlet årsproduksjon på 71 GWh.
 
Småkraftstatistikken for 2. kvartal 2015
Små vannkraftverk Antall (2. kvartal 2014) Endring i prosent
Endelig konsesjon/fritak 21 (27) -22,2
Endelig avslag 18 (15) +20,0
Satt i drift 8 (7) +14,3
Under bygging 37 (41) -9,8
Har tillatelse, ikke påbegynt 416 (281) +48,0
Søknader til behandling 559 (774) -27,8

Kilde: NVE

Her finner du NVEs rapport «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2015».