«Nätförstärkningslån» sikrer ny kraft

Svenska Kraftnät vil bruke 700 millioner svenske kroner i en nyetablert forskutteringsordning for nettselskapene – og dermed utløse nødvendig nettforsterkning som sikrer utbygging av fornybar energi.

Tidligere måtte svenske kraftutbyggere ta hele kostnaden for den nødvendige forsterkningen av nettet som måtte til for at de skulle få nettilknytning. Nye anlegg som knyttet seg til på samme sted i ettertid, slapp å betale for den oppgraderingen som allerede var gjort.
Dermed stoppet prosjektene opp – ettersom ingen vil bygge først. For å unngå en «Catch 22-situasjon», der ingen kraftprodusenter ønsker å være den første til å koble til – og som et bidrag for å oppfylle elsertifikatmålene – besluttet den svenske Riksdagen i 2014 å gi Svenska Kraftnät i oppdrag å bygge bro over denne investeringsterskelen.

De nye reglene som trådte i kraft 1. mai i år innebærer at nettselskapene kan få lån av Svenska Kraftnät til den delen av nettforsterkningskostnadene som kan nyttiggjøres av fremtidige kraftutbyggere. Det betyr at den første utbyggeren kan nøye seg med å betale «sin» del av nettforsterkingen.
Den svenske systemoperatøren får utleggene sine refundert i takt med tilknytningen av nye produsenter, som i sin tur må betale sine andeler av utgiftene etter hvert som de kobler seg til.