Vil ha Lien-svar om kraftverksalg

Marit Arnstad (Sp) lurer på hva olje- og energiminister Tord Lien vil gjøre for å småkraften sikres nasjonalt eierskap på linje med større vannkraftverk. Det går frem at et spørsmål hun har stilt statsåden i Stortinget. Arnstad begrunner sitt spørsmål slik: 

“I en artikkel i Aftenposten 30. juli sier leder i Småkraftforeningen at mange grunneiere tvinges til å selge sine småkraftverk.

I november i fjor kjøpte det tyske selskapet Aquila kapital 33 småkraftverk fra Norsk Grønnkraft, og tidligere i år har det blitt kjent at Småkraft AS vurderes solgt.

Småkraft AS drifter 50 småkraftverk, og har ytterligere 270 utbyggingsprosjekter i 89 kommuner. De har som mål å bygge ut en produksjonskapasitet på 1,5 TWh innen 2020. En stor andel av prosjektene til Småkraft AS er ennå ikke realisert. I en situasjon hvor kjøperen kun overtar kraftverkene som er i produksjon, vil det bli mindre attraktivt å bygge ut nye kraftverk. Dette vil både medføre en betydelig verdiforringelse for 850 grunneier, og tapte skatteinntekter til kommunene. 

På grunn av valutakursen og at det er attraktivt med en portefølje med fornybar kraft å vise til for å veie opp for en portefølje av fossilbasert energi, er det i stor grad utenlandske investorer som vil være mest interessert i å kjøpe norsk vannkraft fremfor norske aktører.”

Tord Lien (bildet) har ennå ikke svart på spørsmålet fra Marit Arnstad. Småkraftoreninga vil publisere svaret så snart det foreligger. Spørsmålet om eierskap til småkraften har vært omtalt i flere medier i vår og i sommer.