Nå stiger kraftprisene

I løpet av de to siste ukene har systemprisen steget fra 5,73 til 19,62 øre/kWh. Tørrere værutsikter har gitt et løft i prisene, påpeker kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas hos NEAS.

Det var en våt og relativt kald juli. Det førte til at systemprisen for juli endte opp på rekordlave 8,52 øre/kWh.
På grunn av lave temperaturer i vår ble årets snøsmelting utsatt, og vi har den siste tiden hatt tilsig godt over normalt. Magasinene er godt fylt, de fleste områder har en fyllingsgrad over medianen. Det er fortsatt en del snø igjen i fjellet, og høyere temperaturer gir forventning om at snøsmeltingen vil fortsette.
– Vi har de siste dagene hatt tørrere vær, og utsiktene fremover har også vært tørrere. Det har gitt et løft i prisene den siste tiden, selv om nivået fortsatt er lavt, sier hun.
 
Tørrvær og lite vind drar opp
Systemprisen har steget de siste dagene. Lavere vindkraftproduksjon, mindre nedbør og økt forbruk etter ferien er årsaken til dette.
Laveste systempris siden sist var 8. august, prisen endte på 5,73 øre/kWh. Høyeste pris er systemprisen for 20. august, etter en oppgang de siste dagene. Prisen endte på 19,62 øre/kWh.
– Det har vært noe forskjell i områdeprisene den siste tiden. Særlig i NO2 har prisene vært høyere, og enkelte dager også i andre prisområder. De siste dagene er det imidlertid NO3 som har en betydelig høyere pris enn resten av landet. 
Prisnivået på kontrakter frem i tid er også lavt. Septemberkontrakten er sist omsatt for 18,53 øre/kWh. Kontrakten for fjerde kvartal omsettes for 23,22 øre/kWh, og 2016-kontrakten handles til 23,04 øre/kWh.
 
Rekordmange elsertifikat
I juni og juli har det vært høy produksjon, og aldri før har det vært utstedt flere elsertifikat i Norge enn disse to månedene. Mye nedbør og sen snøsmelting er årsaken til den høye produksjonen i disse månedene.
Det har likevel vært svært liten aktivitet i elsertifikatmarkedet gjennom sommeren. Men det har tatt seg noe opp nå etter ferien. Økt aktivitet har ført til et lite løft i prisene på elsertifikat. Sist omsatte i spotmarkedet var på 147,50 SEK/sertifikat. Sertifikatprisen for mars 2016 ligger på 149 SEK.