Laveste tyske kraftpris på 12 år

Prisen på tysk elektrisitet med levering ett år frem i tid, falt mandag 24. august under 30 euro/MWh – for første gang siden oktober 2003, melder Finansavisen.

På det meste var prisen nede i 29,99 euro på den tyske kraftbørsen EEX.
Ifølge Finansavisen kan fallet forklares med at Tyskland satser mer på fornybar energi fremfor fossilt brensel. Synkende kull- og oljepriser trekker også ned.

I bilateral handel ble tyske kraftkontrakter med levering i 2017 omsatt helt ned i 29,35 euro/MWh, som var kontraktens laveste pris noensinne, skriver Finansavisen.