De første overgangssøknadene kom i natt

NVE startet 1. september å behandle innkomne søknader om elsertifikater etter den utvidede overgangsordningen. De første søknadene ble mottatt rett over midnatt, opplyser NVE.

– Vi er allerede i gang med å behandle søknadene. Det er satt av ekstra ressurser til saksbehandling i høst, opplyser Leif Husabø, som er prosjektleder for behandlingen av overgangssøknadene hos NVE.

Oppbemanningen skal sikre en rask og effektiv behandling av søknadene fra de 240 kraftverkene som forventes å inngå i overgangsordningen.

Siste frist for å søke er 1. april 2016. Husabø anbefaler at søknadene sendes inn allerede i høst, for å sikre en raskest mulig saksbehandlingstid. NVE behandler de innkomne søknadene fortløpende.

Endelige vedtak vil ikke bli fattet før loven trer i kraft 1. januar 2016. De første godkjente verkene vil få tildelingsdato i løpet av januar, slik at det kan bli utstedt elsertifikater innen utgangen av januar 2016.

Link til NVEs informasjon om