Høy kraftproduksjon, lave priser

Kombinasjonen av høy vannkraftproduksjon og mye vindkraft presser spotprisen ned, påpeker kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas i en markedsrapport fra NEAS.

– Vi har den siste tiden hatt en høyere temperatur, og noe av den snøen som fortsatt ligger i fjellet smelter. Det er fortsatt snø over normalt i fjellet, og det er usikkert hvor mye av snøen som vil smelte før vinteren kommer, sier hun.
I enkelte områder har det våte været fortsatt. Tilsiget er godt, og magasinene fortsetter å fylles opp. Fyllingsgraden er over median i alle prisområder. Det er lite rom for å lagre alt vannet som kommer, og det produseres mye kraft.
– Mye vannkraft presser prisene ned, og når det i tillegg kommer mye vind, så ser vi at spotprisen holdes lav.  Prisnivået er fortsatt lavt, men vi ser ikke lenger de rekordlave prisene vi hadde i sommer, påpeker NEAS-analytikeren.
Systemprisen for august endte på 12,03 øre/kWh. Den laveste systemprisen siden sist fikk vi 29. august. Prisen endte på 13,00 øre/kWh. Høyeste systempris så vi den 24. august, da endte prisen på 18,71 øre/kWh. 
 
Svakest priser i sør
– Vi har hatt store forskjeller i områdeprisen den siste tiden. Det har vært en del vedlikehold på nettet, og muligheten for overføringer mellom områdene har vært begrenset. NO 3 har hatt begrenset mulighet for import av kraft, det har løftet prisene. I Sør-Norge har det vært begrenset kapasitet mot Danmark og Nederland, og med høy produksjon og begrenset mulighet for eksport blir prisene lave, sier Gunn-Eva Oddan Naas.
Prisnivået ser også ut til å holde seg lavt fremover. Gode magasinfyllinger gir forventning om høy produksjon fremover.
– Om vi i tillegg får mye nedbør utover høsten, så kan vi få se lave priser en god stund. Vi ser at nedbørsprognosene er viktige for utviklingen i prisnivået. En tørrere høst kan derfor gi et betydelig løft i prisene, ettersom nivået nå er lavt, forklarer hun.
Oktoberkontrakten er sist omsatt for 20,14 øre/kWh, og 4. kvartal -15 har nå en pris på 22,59 øre/kWh.
– Prisnivået på kull og olje er lavt, og vi ser store svingninger i oljeprisen. Sammen med urolige børser rundt om i verden, påvirker denne usikkerheten også kraftmarkedet, påpeker kraftanalytikeren..
 
Stigende sertifikatpris
Elsertifikatprisen har hatt en positiv utvikling den siste tiden. Større etterspørsel etter sertifikat, samtidig som noen produsenter beholder sine sertifikat med en forventning om at prisen vil øke fremover, har gitt et løft i markedet. Den lave kraftprisen har også ført til at det tas få investeringsbeslutninger, og støtter opp om en oppgang i prisen.
– I løpet av høsten skal det tas flere beslutninger, blant annet Fosen-prosjektet. Myndighetene i Sverige vedtar sannsynligvis en høyning av kvotekurven, noe som vil redusere overskuddet av sertifikat i markedet. Beslutningene kan få betydning for utviklingen i markedet, om det tas andre beslutninger enn det som er forventet, sier hun.