Vil kutte støtte til miljøbevegelsen

Det må tas et oppgjør med klimabevegelsen og finansieringen av den, mener Oskar Grimstad (Frp) i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

I Dagsavisen tar han bladet fra munnen, og foreslår at finansiering av miljøorganisasjonene må legge om slik at de får støtte i forhold til konkrete prosjekter.
Miljøbevegelsen har hatt for enkel tilgang på penger igjennom den statlige tilskuddsordningen, uttaler Grimstad overfor Dagsavisen. I dag mottar de over 100 millioner kroner i året i passiv støtte, påpeker han.
 
Ønsker miljøfaglig styrking
– Organisasjonene er blitt så mette og late at de unnlater å sette seg inn i ting før de går ut med helt meningsløs kritikk mot regjeringen. Hvis vi hadde en prosjektfinansiering, måtte organisasjonene sette i gang prosjekter istedenfor å få penger uten å gjøre noe som helst, sier Grimstad til avisen.
Han understreker at det ikke er et mål i seg selv at miljøbevegelsen skal være enig med regjeringen.
– Jeg ønsker ikke å sparke beina under dem. Men det de kommer med, må ha et bedre faglig fundament enn det vi ser nå, sier Grimstad.
 
Støtter kunnskapsbaserte vurderinger
Småkraftforeninga har hittil ikke engasjert seg i innretningen av statsstøtten til miljøbevegelsen, men daglig leder Knut Olav Tveit sier han ser positive sider ved Grimstads utspill:
– Sett fra småkraftens ståsted så er det klart at vi ønsker at vurderingen av miljøkonsekvenser ved et inngrep er mest mulig kunnskapsbasert. Slik sett er det interessant om en vridning mot prosjektstøtte kunne føre til en debatt som i større grad er basert på kunnskap og fag enn det vi opplever i dag, sier Tveit.