4 ja og 7 småkraft-nei fra OED

Olje- og energidepartementet ga 18. september tillatelse til utbygging av fire småkraftverk. Avslag fra NVE ble opprettholdt i sju andre saker.

NVEs avslag på søknaden fra Kvitåi kraftverk i Tinn i Telemark ble likevel avvist, slik at utbygger fikk konsesjon.
Departementet opprettholdt NVEs konsesjoner til Svartvasselva kraftverk i Hamarøy i Nordland, Krossdalselvi kraftverk i Jondal i Hordaland og Skjeggedal kraftverk i Åmli i Aust-Agder har OED opprettholdt NVEs konsesjon.
De fire konsesjonene vil gi en samlet årsproduksjon på om lag 60 GWh:
 
Kvitåi kraftverk
Småkraft AS
2,9 MW/6,6 GWh
Svartvasselva kraftverk
Svartvasselva Kraftverk SUS
4,9 MW/14,4 GWh
Krossdalselvi kraftverk
Blåfall AS
5,5 MW/19,6 GW
Skjeggedal kraftverk
Agder Energi Vannkraft
5,4 MW/18,5 GWh
 
Disse fikk avslag
Hoffmannselva kraftverk, i Hamarøy i Nordland
Tveddal kraftverk, i Jondal i Hordaland
Breisete kraftverk, i Jondal i Hordaland
Gjerdøla kraftverk, i Tinn i Telemark
Risdal Energi, om å overføre Skjeggedalsåna fra Åmli til Vassfossen kraftverk i Froland i Aust-Agder
Skjeggedalsfossen kraftverk, Åmli i Aust-Agder
Lindeland kraftverk, i Kvinesdal i Vest-Agder