Fortsatt lave prisutsikter

Markedet har vært preget av mye nedbør den siste tiden, og prisforventningene er lave også fremover, påpeker kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas i en markedsrapport fra NEAS.

– Det er mye vann i magasinene, og vi må få en tørrere periode om vi skal få et mye høyere prisnivå enn det som er i dag, sier hun.
 
NEAS-analytikeren.viser til at vi nå har lagt bak oss en periode hvor det nedbørsrike været har fortsatt, i alle fall i deler av landet. På Sør- og Østlandet har det vært flere flomvarsel den siste tiden, og ekstremværet Petra har lagt igjen mye vann i området. I andre deler av Norge har det derimot vært noe mindre nedbør.
Magasinene er fylt opp over det som er normalt etter en nedbørsrik periode, og fortsatt smelter deler av den snøen som ligger igjen i fjellet.  All nedbøren har ført til at det produseres mye vannkraft, og vannkraftproduksjonen er ventet å holde seg høy også fremover.
– Forbruket har økt noe som følge av fallende temperatur, men eksportkapasiteten til Nederland er fortsatt begrenset, og begrenser dermed eksporten. Dette fører til en lavere pris i de tre sørligste prisområdene i Norge, sier Gunn-Eva Oddan Naas.
 
Svake utsikter
I uke 36 var prisen i NO1, NO2 og NO5 på 9,71 øre/kWh, mens NO3 og NO4 endte på en ukespris på hhv 19,78 øre/kWh og 18,21 øre/kWh.
I uke 37 økte utvekslingskapasiteten fra Sør-Norge, og prisene økte, men nivået var fortsatt lavt. Prisene endte på 12,96 øre/kWh i de tre sørligste prisområdene. I NO3 og NO4 var prisen over 20 øre/kWh.
I uke 38 falt prisene noe igjen, i Sør-Norge var ukesprisen 12 øre/kWh. NO3 oppnådde en pris på 18,49 øre/kWh, i NO4 ble prisen 17,96 øre/kWh. 
Oktoberkontrakten omsettes nå for 19,68 øre/kWh, og 4. kvartal 2015 omsettes for 21,87 øre/kWh. 
Olje- og kullprisen svinger stadig, men holder seg på et lavt nivå, og sammen med bekreftelsen på at Olkiluoto 3 (1600 MW) vil starte opp i 2018, presser det prisene frem i tid.
 
Elsertifikatprisen over 16 øre/kWh
Den positive utviklingen i elsertifikatprisen fortsetter.
– Vi går nå inn i en periode hvor det ventes en økning i både forbruk og produksjon. Neste uke starter diskusjonene i Sverige rundt budsjett. Hva som skisseres her vil være interessant med tanke på utviklingen i elsertifikatmarkedet, påpeker NEAS-analytikeren.
Elsertifikat ble sist omsatt for 160 SEK i spotmarkedet. Mars 2016 er sist omsatt for 164 SEK.