Madland Kraft solgt til Sveits

Scanergy AS har gjennom sitt heleide datterselskap Kraftkarane AS, solgt Madland Kraft AS til det sveitsiske energiselskapet Kleinkraftwerk Birseck AG.

Småkraftverket i Gjesdal i Rogaland har gått med underskudd hvert år siden oppstarten i 2010. Selskapet hadde ved årsskiftet en negativ egenkapital på 7 millioner kroner. Madland Kraft hadde da en samlet gjeld på 36,1 millioner kroner.
Salgsprisen for Madland Kraft-aksjene var 10 millioner kroner, skriver Obligo Investments i sin siste kvartalsrapport i september 2015 for Fornybar Energi I AS, som er aksjonær i Scanergy.
 
Vil satse i Norge
For Kleinkraftwerk Birseck (KKB) er Madland Kraft AS et naturlig oppkjøp, helt i tråd med selskapets ambisjon om å bli en ledende europeisk aktør innen fornybar elektrisitetsproduksjon. Det sveitsiske kraftselskapet har uttalt at det vil konsentrere aktiviteten om det sveitsiske, franske, tyske, italienske og norske markedet, de nærmeste årene.
KBBs virksomhet i det tyske, italienske og norske markedet ble startet opp våren 2014, gjennom lokale datterselskaper.
 
Øvre grense på 10 MW
KKB Norway AS ble stiftet 2. april 2014. Selskapet har som formål å eie aksjer og drive og videreutvikle småkraftverkselskap og prosjekter i Norge.
KBB har for øvrig satt en øvre grense på 10 MW per anlegg for sine investeringer i vannkraftverk.
Madland småkraftverk, som utnytter et fall på 84 meter fra to inntak i Kvislavatnet og Fossbekken, har en installert effekt på 1,7 MW. Årsproduksjonen er ifølge NVE oppgitt å være 8,5 GWh.