Ny NVE-tjeneste for vassdragsanalyse

NVE har lansert en ny karttjeneste til hydrologiske analyser av nedbørsfelt.

Karttjenesten som har fått navnet Nevina, som er en forkortelse for «Nedbørfelt- og vannføringsindeksanalyse.» 
Brukere av kartet kan velge et punkt i et vassdrag og generert nedbørsfeltgrenser og beregne feltparametre, klima- og hydrologiske parametre,  samt estimert lavvannsindekser.

Tjenestene som tidligere ble levert av Lavvannskartet blir overtatt av Nevina. I Nevina er kartgrunnlaget er oppdatert og forbedret. Selve tjenesten er også mer robust.
Utviklingen av Nevina er en del av FoU-aktiviteten i NVE. Kartmaterialet vil også danne grunnlaget for framtidige tjenester for å gjennomføre hydrologiske analyser for nedbørsfelt.

Prøv Nevina her