Rekordbillig kull drar kraftprisen ned

Den europeiske årskontrakten for kull levert i 2016 falt for første gang under 50 dollar/tonn, tirsdag 22. september. Så langt i år har kullprisen falt 26 prosent, skriver Bloomberg.

Kull for levering i 2016 til Rotterdam, Amsterdam eller Antwerpen falt til 49,90 dollar. Kontrakten steg til 50,10 dollar/tonn senere på dagen.
 
Prisene er likevel ventet å stabilisere seg framover, ettersom kaldere vær vil bidra til å øke etterspørselen, påpeker Bloomberg, med henvisning til en rapport fra Spectron Ltd.
Lave kullpriser slår også ut på de nordiske kraftprisene. Gjennom kraftoverføringene til og fra Kontinentet blir prisbildet her hjemme påvirket av de europeiske kraftprisene, der kullkraft gjerne oppfattes som basisprisen i markedet. Denne sammenhengen vises også på kraftbørsen, der endrede forventninger til fremtidige kullpriser slår direkte inn på prissettingen av årskontraktene i det nordiske kraftmarkedet.