Ny forskrift for elsertifikater

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i forskrift om elsertifikater, slik at de utestengte verkene, som ble bygget etter 1. januar 2004, kommer med i overgangsordningen.

Forslaget til forskriftsendringer er i tråd med endringen i lov om elsertifikater som Stortinget vedtok 19. juni 2015, og som vil tre i kraft 1. januar 2016.
Endringen omfatter blant annet utvidelsen av overgangsordningen, som innebærer at elsertifikatordningen vil omfatte alle vannkraftverk som har hatt byggestart etter 1. januar 2004.
Det innføres også en frist for når anlegg i overgangsordningen kan søke om elsertifikater. Denne søknadsfristen er satt til 1. april 2016.
Samtidig forlenges elsertifikatordningen ved at sluttdatoen for når produksjonsanlegg må settes i drift med et år utvides med ett år, i tråd med loven. Det vil si at sluttdatoen flyttes fra 31. desember 2020 til 31. desember 2021.
 
– Vi vil nå gå igjennom dette nøye og avgi en uttalelse til Olje- og energidepartementet, innen fristen 23. november. I den forbindelse vil vi gjerne ha innspill fra medlemmene, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
 
Her kan du lese høringsnotatet til «»