Ny omsetningsavtale ut på anbud

Omsetning av kraft, elsertifikater og opprinnelsesgarantier fra Småkraftforeningas medlemmer er nå ute på anbud.

Småkraftforeninga har gode erfaringer med dagen samarbeidspartnere, NEAS og Markedskraft.
– Avtalene har fungert bra og begge to er da også invitert til å gi tilbud på en ny avtale. Det er likevel naturlig å sjekke i markedet hvor konkurransedyktige og tidsriktige de eksisterende avtalene er. Aktører som ikke har mottatt vår forespørsel – og som ønsker å gi oss et tilbud – må gjerne kontakte meg direkte, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.

Tilbudet kan gis på hele eller deler av omsetningspakken, enten alene eller sammen med andre. Småkraftforeninga ønsker ikke løsninger som er basert på bruk av underleverandører.
Per i dag har Småkraftforeninga om lag 500 medlemmer, hvorav litt over halvparten har kraftverk i drift. Foreninga vil anbefale sine medlemmer å benytte den nye avtalen.
– Hovedlanseringen av den nye medlemsavtalen vil skje under Småkraftdagane 2016, forteller Tveit.