Elsertifikatprisen opp i 17 øre/kWh

Elsertifikatprisen har krabbet opp tre øre de siste åtte ukene – og den skal videre opp ifølge analytiker Odd Gunnar Jakobsen hos Markedskraft.

Spotprisen for elsertifikater endte på 17 øre/kWh i forrige uke, mens kontrakten for mars 2016 sluttet på 17,4 øre/kWh. 
– På nyåret skal prisen opp i 18 øre/kWh, hvis ikke noe helt uforutsett skulle skje, sier markedskraft-analytikeren til Småkraftforeninga.
Oppgangen i forrige uke skyldes at skattefordelen til svensk vindkraft var fjernet i det svenske statsbudsjettforslaget som ble lagt fram.
– Det betyr at det blir færre billige elsertifikater tilgjengelig i markedet, påpeker Jakobsen.
 
Mindre usikkerhet, bedre pris
I tillegg kom det også positive prissignaler i forbindelse med oppstarten av arbeidet med neste kontrollstasjon for elsertifikatmarkedet, som vil være i 2018.
– Myndighetene har begynt denne prosessen med å legge to føringer; hvordan avslutte markedet og en vurdering av hvordan dette skal løses hvis et av landene – i praksis Sverige – vil gå videre alene. Dette gir indirekte et sterkt signal om at Norge ikke vil gå videre elsertifikatordningen, etter at dagens avtale er utløpt. Det fjerner usikkerhet, og det slår positivt ut på prisen, utdyper analytikeren.
 
Forventer full stopp etter 2021
Markedskraft regner med full stans i utbyggingen av fornybar energi i Norge etter 2021. Det vil også bidra til å begrense tilgangen på nye elsertifikater.
– På kort sikt vil det likevel være resultatet fra årets kontrollstasjon som blir mest merkbart. Fra nyttår vil sertifikatoppdekningen hos de svenske forbrukerne øke fra 14,3 til 23,1 prosent. Dette ser nå ut til å få flertall i den svenske Riksdagen i avstemningen som er varslet 21. oktober, sier Jakobsen.
Det betyr at svenske forbrukere vil bli pålagt å kjøpe 50 prosent flere sertifikater etter nyttår, enn de kan nøye seg med i år.