Klarsignal for Songesand kraftverk

Småkraft AS har fått konsesjon til å bygge Songesand kraftverk, og Lyse Elnett AS har fått konsesjon til å bygge Helmikstølen transformatorstasjon. Begge anleggene ligger i Forsand, i Rogaland.

Det er klart etter at NVE har foretatt en samlet behandling av flere prosjekter på nordsiden av Lysefjorden, i Forsand.
Småkraft AS har i tillegg søkt om å få bygge Øvre Dalaåna, Dalaåna og Nordåna kraftverk, mens  Lyse Produksjon AS har søkt om å få regulere og overføre tre vann til Lyngsvatnet. Disse sakene vil bli oversendt Olje- og energidepartementet (OED).
 
Lønnsomt kraftverk
Songesand kraftverk vil utnytte et fall på 400 meter i Skurvedalsåna, fra inntaket ved Stølatjørna og ned til kraftstasjonen, med utløp til Dalaåna i Songesand.
Kraftverket vil ha en installert effekt på 8,5 MW. Det vil ha en gjennomsnittlig årsproduksjon på om lag 25 GWh.
Utbyggingskostnaden er beregnet til 79 millioner kroner. Det gir en utbyggingspris på 3,16 kr/kWh.
 
Ny kraft til Helmikstøl
En ny 132/22 kV transformatorstasjon på Helmikstøl vil gi tilknytning for den planlagte nye vannkraftproduksjonen i Daladalen og Skurvedalen. 
I dette området er det planlagt 33 MW med ny produksjon fra små vannkraftverk. Etter NVEs vurdering vil en tilknytning for de nye kraftverkene til in ny transformatorstasjon på Helmikstølen værer den mest rasjonelle måten å føre strømproduksjonen ut på nettet.  
 I tillegg vil den nye transformatorstasjonen gi en fullverdig tilkobling til nettet for Flørli kraftverk og tosidig tilkobling av 132 kV-ledningene Lysebotn-Dalen og Lysebotn-Tronsholen 2.
 
Resten avgjøres av OED
NVE til rår overfor Olje- og energidepartementet å gi konsesjon til to av overføringene, slik at Hefteholstjørna og Grønakråtjørna blir regulert og overført til reguleringsmagasinet Lyngsvatnet.  Det anbefales ikke å gi konsesjon til overføring av det tredje vannet, Longatjørna.
NVE innstiller samtidig på at Småkraft AS får konsesjon til å bygge Nordåna kraftverk og Dalaåna kraftverk. I og med at Øvre Dalaåna mister store deler av tilsiget, når at Hefteholstjørna og Grønakråtjørna overføres til Lyngsvatnet, anbefales det å gi avslag til dette kraftverket.