Støtter småkraft-hydrogen

Stortingspolitikere sier det er framtidsrettet av småkrafteiere å se på hydrogenproduksjon som en potensiell tilleggsnæring, skriver Nationen.

Småkraftforeninga får full støtte fra stortingspolitikere i energi- og miljøkomiteen i utspillet om å gjøre hydrogen til en attraktiv tilleggsnæring for småkrafteierne, påpeker avisen.
Både komitéleder Ola Elvestuen (V), Terje Lien Aasland (Ap), Marit Arnstad (Sp) og Oskar Grimstad (Frp) mener det er framtidsrettet av kraftbransjen å tenke i disse baner. De tre stortingspolitikere ser at det på sikt er store muligheter for å bruke hydrogen som drivstoff.
– Her er det store muligheter, men hydrogenmarkedet er fortsatt i en veldig tidlig fase.  Det viktigste nå er at det utarbeides en nasjonal hydrogenstrategi, noe Stortinget vedtok i vinter, sier Elvestuen til Nationen.
Han mener det kan bli interessant både for vann- og vindkraftaktører å produsere hydrogen.
 
Trenger støtteordning
Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap) mener markedspotensialet for hydrogenbilene avhenger av pris og bruksmuligheter.
– Jeg tror helt sikkert hydrogen har en framtid i transportsektoren, sier han og påpeker at det forutsetter at infrastrukturen med fyllestasjoner må komme på plass.
Oskar Grimstad (Frp) mener hydrogenproduksjon kan bety mye for verdiskapningen i distriktene, og tar til orde for at det offentlige må være med på å legge til rette for et støtteapparat, på samme måte som i elbilmarkedet. Marit Arnstad (Sp) påpeker også behovet for lettelser i skatter og avgifter.
– Det hjalp elbilsalget, og det samme kan bidra til å hjelpe salget av hydrogenbiler, sier hun.
 
Industrien er positiv
Bjørn Simonsen som er direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt NEL Hydrogen har en optimistisk holdning til utviklingen.
– Lave strømpriser gjør det også veldig attraktivt å produsere hydrogen, sier Simonsen til Nationen.