Blåfall har fått norsk eier

Blåfall, som bygger og driver småskala vannkraft, har fått ny eier. Selskapets organisasjon og prosjektportefølje er nå skilt ut fra det finske morkonsernet, Kymppivoima Hydro OY.

Siden oppstarten i 2007 har Blåfall bygd sju kraftverk. Konsernet vil beholde eierskapet til Blåfall-verkene, som har en samlet årsproduksjon på 70 GWh.
Blåfall skal drifte disse kraftverkene for Kymppivoima. Det finske konsernet har en samlet elektrisitetsproduksjon på drøye 5 TWh.
Det nye driftsselskapet vil beholde prosjektporteføljen på 300 GWh. Den består av en blanding av prosjekter med konsesjon og prosjekter som venter på konsesjon.

Det utskilte selskapet er fra 1. september i år eid av Norsk Vannkraft AS. Selskapet beskriver seg selv som «en norsk aktør med et langsiktig og industrielt perspektiv innenfor småskala vannkraft.»
Blåfall uttaler også at selskapet tar sikte på å styrke sin posisjon som en av landets største aktører i småkraftbransjen.