Skattekutt for de flest småkraftverkene

Under fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016 bekreftet finansminister Siv Jensen at det legges opp til kutt i selskapsskatten. Det innebærer en skattelettelse for landets fleste småkraftverk.

I forbindelse med at statsbudsjettet ble lagt frem onsdag, presenterte Siv Jensen også en egen skattereform. Fra årsskiftet vil selskapsskatten blir redusert fra 27 til 25 prosent.

– Dette er et positivt tiltak for næringslivet generelt som også kommer småkraften til gode. Det er vi veldig glade for selv om situasjonen i bransjen er slik at mange nå ikke er i skatteposisjon i det hele tatt. På sikt vil dette likevel slå bra ut sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.  

Samtidig går det fram av statsbudsjettet at Regjeringen vil øke grunnrenteskatten med to prosentenheter, fra 31 til 33 prosent – noe som også vil få betydning for de største småkraftverkene.

De aller fleste småkraftverkene går likevel klar av dette, ettersom Eftas overvåkningsorgan allerede i sommer godkjente at den nedre grensen for grunnrenteskatt ble økt fra 5.500 til 10.000 kVA. Finansdepartementet opplyste i den forbindelse av denne endringen vil blir gjort gjeldende allerede fra og med inntektsåret 2015.

Den varslede ordningen med forhøyede avskrivningssatser for vindkraft synes ikke å være nevnt i de fremlagte budsjettetdokumentene.

I skattereformen foreslår for øvrig Regjeringen at selskapsskatten skal reduseres ytterligere, til 22 prosent i 2018.