Håp om prisoppgang i horisonten

Forsert nedstengning av svensk kjernekraft og en oppgang i prisen for olje og kull, bidrar til forventninger om økte priser i årene som kommer. I det korte bilde er prisene fortsatt lave.

Det skriver kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas i en markedsrapport fra NEAS.
 
– Høsten er godt i gang og vi har hatt en ny omgang med ekstremvær. Denne gang var det Midt- og Nord-Norge som ble rammet. Det kom store nedbørsmengder i disse områdene, mens på Østlandet har det vært mindre nedbør. Mye nedbør i nord, sammen med økt vindkraftproduksjon i Sverige, har ført til at prisene i nord har gått noe ned den siste tiden, sier NEAS-analytikeren.
Forskjellene i områdeprisene har jevnet seg ut den siste uken. Varslene er tørrere fremover, men det spørs hvor lenge det varer. 
– Lavere temperatur har gitt nedbør som snø i nord, mens i sør er temperaturen høyere, og snøsmeltingen fortsetter, sier hun.
Laveste systempris siden sist var 2. oktober, da var systemprisen 11,10 øre/kWh. Høyeste systempris er for 8. oktober, med en pris på 18,29 øre/kWh, noe lavere i Norge. 
 
Kjernekraftslutt løfter årene 
Fortsatt mye nedbør i magasinene holder prisene på et relativt lavt nivå også fremover. De siste dagene har vi hatt et tørrere vær, og vi ser at prisene stiger med avtagende tilsig. 
Prisen på olje og kull har gått noe opp den siste tiden, men prisnivået er lavt, og bidrar til forventning om lave priser også fremover.
Neste uke vil det tas en beslutning til en eventuell tidligere stenging av kjernekraft i Sverige.
– Troen på at det vil vedtas er forsterket, og prisforventningene til årene fremover har økt noe som følge av dette, forteller Gunn-Eva Oddan Naas.
Novemberkontrakten omsettes nå for 22,66 øre/kWh, mens første kvartal 2016 omsettes noe høyere, med en pris på 24,69 øre/kWh. 
 
Elsertifikatprisen litt ned
Oppgangen i elsertifikatmarkedet har stoppet opp, og prisen har gått noe ned igjen.
– Det er fortsatt mange sertifikat i markedet, mens etterspørselen har gått noe ned den siste tiden, sier hun.
 Sist omsatte elsertifikat ble omsatt for 164 SEK i spotmarkedet, mens mars 2016 sist var omsatt for 167 SEK.