Økt elavgift gir ikke grønt skifte

De to siste årene har elavgiften økt med 25 prosent, mens økningen i bensinavgiften har vært under fem prosent. – Jeg håper regjeringen og stortingsflertallet vil tenke seg om, sier Rune Nydal som leder Småkraftforeningas lokallag i Sogn og Fjordane.

Siden regjeringen tok over høsten 2013 har økningen i elavgiften vært fem ganger så stor som økningen i bensinavgiften, påpeker han.

– Når elavgiften stiger blir det også dyrere å lade elbiler, sier Nydal, som viser til at elavgiften har økt med 24,9 prosent – fra 11,61 øre/kWh i 2013 til 14,50 øre/kWh i statsbudsjettet for 2016. I samme tidsrom har bensinavgiften kun steget med 4,7 prosent – fra 569 øre/liter til 596 øre/liter.

– En del av økningen i elavgiften kom i revidert budsjett i mai i år, samtidig som flertallspartiene skrotet plastposeavgifta. Det var heller ikke noe godt bidrag til «det grønne skiftet.» I sum blir dette en skjev avgiftsdreining, som vrir forbruket vekk fra fornybar energi til fordel for oljebrensel, mener han.

Nydal tror det er Finansdepartementets «provenyjegere» som har sett det som opportunt å legge på elavgiften nå, når strømprisen er lav: – De skjønner at det ikke blir noe rabalder av dette, selv om denne avgiftsøkningen vil bestå når strømprisen stiger igjen, sier han.