Kraftfortjeneste på klimaendringer

Mer nedbør som følge av klimaendringene, gjør at vannkraftpotensialet øker. Det betyr at norske vannkraftverk i framtiden kan produsere mer strøm enn i dag.

Det går fram av NVE-rapporten «Et væravhengig kraftsystem – og et klima i endring», som vassdrags- og energidirektør Per Sanderud presenterte på Norges energidager.

– Klimaendringene gjør at verdien av det eksisterende produksjonsapparatet for vannkraft øker. Mer nedbør gir både bedre energisikkerhet for strømkundene, og mulighet for høyere avkastning for kraftprodusentene, sier Sanderud.

Tilsiget vil også fordele seg jevnere gjennom året, noe som reduserer faren for tomme magasiner og strømknapphet. NVE-rapporten tar utgangspunkt i dagens kraftsystem. Vassdrags- og energidirektøren tar samtidig til orde for å utvikle kraftsystemet slik at vi kan få mest mulig glede av det økte tilsiget.
– Rett utvekslingskapasitet til utlandet er også viktig for å kunne hente ut størst mulig verdier av norsk vannkraft, understreker Sanderud.