Strømprisen mer enn halvert på et år

De norske kraftprisene var lavest i Norden i tredje kvartal. Tyskland og Nederland hadde gjennomsnittspriser som var 3-3,5 ganger høyere enn de sør-norske snittprisene.

Sammenliknet med fjorårets priser i 3. kvartal, har kraftprisen i Norge sunket, mens de kontinentale prisene har gått opp, viser NVEs kraftsituasjonsrapport for 3. kvartal 2015.
– Strøm kostet i gjennomsnitt 11 øre/kWh i tredje kvartal. Det er under halvparten av hva strømmen kostet for et år siden, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud .
Rekordtilsig
Uvanlig mye regn ga sammen med sen snøsmelting det høyeste tilsiget NVE har registrert for et tredjekvartal. Med et tilsig på 67,4 TWh kom det i tredje kvartal over 26 TWh mer enn normalt for kvartalet. I NVEs statistikk, som går tilbake til 1958, har tilsiget i et tredje kvartal aldri vært høyere enn i år.
Vannmagasinene gikk fra nær minimum ved inngangen til tredje kvartal, til nær maksimum ved utgangen av kvartalet. Det er aldri tidligere blitt observert en så stor økning i magasinfyllingen i løpet av et kvartal. Det viser NVEs dataserie over magasinfyllingen, som går tilbake til 1982.
 
Oversomret snø
– I begynnelsen av juli lå hele 30 TWh energi lagret som snø i fjellet. Det tilsvarer omtrent er firedel av strømmen vi produserer på et år, sier Sanderud.
Det er betydelig mer snø i år enn vanlig i breområdene i Sør-Norge. Denne snøen vil oversomre og inngå i breenes massebalanse, og dermed bidra til avrenning i kommende somre.
Mens fyllingsgraden i norske magasiner gikk opp, gikk kraftprisene ned. Ikke siden 2000 har Norge hatt et kvartal med så lave gjennomsnittspriser. 
 
Først kaldt, så varmt
Det var kjøligere enn normalt i det meste av landet i juli. Kaldest var det i Finnmark hvor temperaturen lå ned mot 3 grader under normalen. I august ble det mildere vær med opp mot 4-5 grader høyere temperatur enn normalt i Midt-Norge og 3-4 grader over normalen i Finnmark. I september var også temperaturen over normalen i hele landet. Varmest var det i indre Finnmark og Troms hvor temperaturen lå 4-5 grader over normalen, mens den lå stort sett 3-4- grader over normalen i resten av Nord-Norge.
Totalt for hele landet var middeltemperaturen 0,7 grader under normalen i juli, 1,8 grader over normalen i august og 2,2 grader over det normale i september.