Oppgraderer Brekkefoss kraftverk

E-CO Energi har signert kontrakt med Spetals Verk knyttet til oppgraderingen av Brekkefoss kraftverk i Grøndøla, i Hemsedal.

 
Brekkefoss kraftverk er fra 1957. Elvekraftverket har en installert effekt på 1,5 MW.
Spetals Verk skal stå for oppgradering av Francis-turbinen og turbinstyringen i kraftverket. Turbinen vil utnytte en fallhøyde på 38 meter fra Flatsjø. Anlegget skal settes i drift i desember 2016, melder Spetals Verk.
 
E-CO har fått konsesjon til å gjennomføre en rekke oppgraderingstiltak ved anlegget som også vil øke slukeevnen. Den samlede årsproduksjonen er ventet å bli utvidet med 7 GWh, fra 8,5 til 15,6 GWh.