Norge har 105 prosent fornybar strøm

Norge har det suverent mest fornybare elforbruket i hele Europa. Mens EU-landene må nøye seg med en gjennomsnittlig fornybarandel på 25 prosent, kan Norge vise til hele 105 prosent.

Dette går fram av EU-statistikken «». Ifølge de siste tallene (2013) fra EUs statistikkbyrå Eurostat, var det nasjonale strømforbruket i Norge basert på 105 prosent fornybar energi. Elektrisitet fra fornybare energikilder omfatter vannkraftverk, vindkraft, solenergi, jordvarme og elektrisitet fra biomasse og avfall.
Det rare utslaget i statistikken skyldes nok at det ordinære strømforbruket i Norge var lavere enn kraftproduksjonen. Ifølge NVEs kraftstatistikk ble det i hvert fall eksportert 5,1 TWh fra Norge i 2013.
Eurostat utarbeider også tall for «Andel fornybar energi i brutto sluttforbruk av energi». Denne statistikken er ikke fullt så god. Til tross for en svært høy andel på hele 65,5 prosent, så var det faktisk en tilbakegang fra året før. I 2012 var nemlig 65,9 prosent av Norges brutto sluttforbruk basert på fornybar energi.