Nye, grønne muligheter for næringslivet

Klimaendringene er vår største utfordring, ifølge Klimarapporten «Norge 203040». – Men dette er også vår store mulighet, påpeker næringslivstoppene som står bak rapporten.

– Vinnerne blir de som raskt anerkjenner behovet for omstilling, ser mulighetene og handler deretter, sier konsernsjef og initiativtaker Jens Ulltveit-Moe i Umoe.
Sammen med Umoe, har DNV GL, Hydro, Kongsberg, Posten/Bring, Ruter, Sparebank1, Statkraft, Statnett og Storebrand tatt føringen i denne omstillingen. For å sikre fortsatt konkurranseevne i det 21. århundre, har prosjektet som mål å finne konkrete bærekraftige løsninger med forretningsverdi. Med seg har initiativet sterke støttespillere i WWF, Xynteo og Zero.
 
Må spille på lag
Ulltveit-Moe overrakte rapporten til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Tittelen på rapporten «Norge 203040 – Forretningsmuligheter» refererer til målet om 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030. 
– Vi mener Norge har gode forutsetninger for grønn omstilling, og at Norge kan ta en ledende rolle som veiviser til lavkarbonsamfunnet. Det haster å komme i gang, og rapporten viser hva vi kan oppnå innenfor sentrale sektorer dersom myndigheter og næringsliv spiller på lag», sier Jens Ulltveit-Moe.
 
Peker ut veien
De ti store bedrifter har gått sammen om å vise at det er mulig å nå målet om 40 prosent reduksjon i klimautslipp innen 2030, og samtidig skape verdier uten nye subsidier. For å lykkes, kommer prosjektet med fem anbefalinger: 
  • Transportsektoren som i dag står for en tredjedel av våre samlede utslipp, bør reduseres til null innen 2030. Elektrifisering av denne sektoren er veien å gå.
  • Betydelige vannkraftressurser, avanserte teknologi og faglærte arbeidskraft gjør det mulig å bygge opp hjemlig høyteknologisk industri i sektorer som trolig vil bli sentrale i lavkarbonøkonomien. 
  • «Bioøkonomien» utgjør en stor vekstmulighet for Norge, og nasjonen bør utnytte muligheten for å ta en verdensledende posisjon på utvalgte områder. 
  • Finansnæringen bør systematisk tildele ressurser til investeringsobjekter som er godt posisjonert for det grønne skiftet. 
  • Offentlige innkjøp og anskaffelser bør fremme utviklingen av grønne infrastrukturprosjekter, løsninger og næringer.