Venter på vinteren

Som en følge av høyere forbruk og mindre nedbør har spotprisene gått opp til et noe høyere nivå, men nivået er fortsatt relativt lavt.

Det skriver kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas i en markedsrapport fra NEAS.
– Selv om kalenderen viser at vi snart er i november, så har vi fortsatt ikke sett noen særlige tegn til vinter. Varslene fremover tyder på at temperaturen vil holde seg over normalt også i november. Likevel kan vi fastslå at høsten har kommet, temperaturene faller og forbruket går opp, sier hun.
I uke 43 endte systemprisen på 23,85 øre/kWh. Dette er den høyeste snittprisen på en uke siden uke 7.
 
Liten prisforskjell
Prisforskjellen mellom de ulike prisområdene har vært liten den siste tiden, og det varierer noe hvilke områder som har den høyeste prisen. Vannmagasinene er godt oppfylt i alle prisområder, og markedets forventninger til prisen utover vinteren er fortsatt lave.
– Vannkraftprodusentene ser ut til å ha fått bedre kontroll på produksjonen sin, noe som bidrar til å øke prisen noe, påpeker Gunn-Eva Oddan Naas.
Første kvartal 2016 omsettes nå for 25 øre/kWh, mens år 2016 sist ble omsatt for 21,70 øre/kWh.
– Vi har sett et lite løft i prisene frem mot 2020, etter at det ble bekreftet at flere kjernekraftreaktorer vil stenge ned de neste årene. På den andre siden holder prisen på olje og kull seg fortsatt lav, og begrenser oppgangen fremover, sier NEAS-analytikeren.
 
Elsertifikatprisen opp
Prisen på elsertifikatene har fått et løft den siste tiden. Det er vedtatt en heving i kvotekurven i Sverige, noe som vil øke etterspørselen etter elsertifikat.
Siste omsatte elsertifikat hadde en pris på 170 SEK/sertifikat i spotmarkedet, og 172,50 SEK/sertifikat for sertifikat med levering i mars 2016.