Har fått 137 «overgangssøknader»

Nesten 60 prosent av kraftverkene som har rett på elsertifikater etter den nye overgangsordningen, har allerede søkt.

NVE forventer å motta 245 søknader fra kraftverk som vil benytte seg av denne muligheten til å sikre seg elsertifikater. Vannkraftverk som omfattes av den utvidede overgangsordningen, som forutsetter byggestart etter 1. januar 2004, kan nå søke om å få elsertifikater. Siste frist for å søke om å komme med i ordningen er 1. april 2016.
– Vi har allerede mottatt 137 og de behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn, forteller Leif Husabø, som er prosjektleder for behandlingen av overgangssøknadene hos NVE.
 
 
Vil gi beskjed til alle
Ferdigbehandlede søknader som er klargjort for endelig vedtak, blir foreløpig lagt på vent. NVE kan ikke fatte endelige vedtak før loven trer i kraft 1. januar 2016, forklarer Husabø.
Alle søknadene går først igjennom en prosess i energiavdelingen. De sendes deretter til gjennomgang i konsesjonsavdelingen, før søknaden blir klargjort for vedtak.
Tidligere er bare de som har levert mangelfulle søknader blitt kontaktet. Men nå vil NVE også begynne å sende ut bekreftelser også til de som har ferdigbehandlede søknader klargjort for vedtak.
– Vi vil løpende sende ut beskjed til søkere som har alt i orden. Hvis du ikke hører noe betyr dette at søknaden ikke er ferdig behandlet. De verkene som blir godkjente før jul vil få tildelingsdato i løpet av januar, slik at de kan få utstedt sine første elsertifikater så raskt som mulig, sier Husabø.
 
Krav til byggestart
NVE understreker at alle som søker om elsertifikater etter overgangsordningen må kunne dokumentere byggestart gjennom minst en av følgende måter: 
• Melding til Arbeidstilsynet om oppstart av anleggsarbeid
• Godkjent detaljplan fra NVE
• Kontrakt for leveranse av maskin- og elektroutstyr, som til sammen tilsvarer minst 20 prosent av den totale byggekostnaden
• Kontrakt for hele eller deler av anleggsarbeidet, som til sammen tilsvarer minst 20 prosent av den totale byggekostnaden
I tillegg skal idriftsettelsen av kraftverket dokumenteres ved en attest fra nettselskapet. Attesten skal opplyse om hvilken dato anlegget første gang leverte kraft til nettet.