Ingen tegn til vinter

Vinteren ser ut til å drøye med sin ankomst. Det fører til svake kraftpriser, skriver kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas, i en markedsrapport fra NEAS.

Ettersom det fortsatt ikke har vært mye tegn til vinter i midten av november, så begrenser det troen på vinter også fremover. Om været blir kaldere og tørrere, så vil vi kunne få et løft i prisene utover vinteren.
– Mer nedbør enn normalt preger varslene fremover. Temperaturen holder seg over det som er normalt, så det har kommet mindre snø enn normalt i fjellet, sier Gunn-Eva Oddan Naas.
Kulde vil gi løft
Det er derimot mye vann i magasinene i alle prisområdene. Den relativt høye temperaturen gjør at forbruket er lavere enn normalt. Siste oppdaterte fireukersvarsel gir forventning om at det våte og milde været vil fortsette også inn i desember, noe som også gjenspeiles i prisene.
– Ettersom det fortsatt ikke har vært mye tegn til vinter i midten av november, så begrenser det troen på vinter også fremover. Om været blir kaldere og tørrere, så vil vi kunne få et løft i prisene utover vinteren, sier kraftanalytikeren hos NEAS.
«Billigsalg» i NO4
Høyeste systempris siden sist så vi 29. oktober, da var prisen 27,72 øre/kWh. Den laveste prisen var 8. november, da endte systemprisen på 20,90 øre/kWh.
Prisområdet NO4 har hatt den laveste prisen de siste par ukene. I første del av denne uken har vi sett at områdeprisen igjen har vært under 20 øre/kWh i dette området.
Første kvartal 2016 omsettes i skrivende stund for 22,50 øre/kWh, året 2016 omsettes for 19,39 øre/kWh. Prisen på olje og kull er fortsatt lav, og senker prisforventningene frem i tid. 
Svakere sertifikatpris
Elsertifikatprisen har gått noe ned igjen, etter oppgangen frem mot avstemming i den svenske Riksdagen. Da prisen steg, kom det også flere tilbydere inn i markedet, som i neste omgang førte til at prisen igjen gikk ned.
Sist omsatte elsertifikat i spotmarkedet ble omsatt for 165 SEK/sertifikat. Elsertifikat med levering i mars 2916 omsettes for 167 SEK/sertifikat.