Slutt for Odelskraft

Odelskraft og tre av datterselskapene har begjært oppbud. Det er åpnet konkurs i selskapene.

Det Nøtterøy-baserte selskapet er insolvent og har begjært oppbud som følge av at det ikke lenger er betalingsdyktig. Konkurs ble åpnet i boet til Odelskraft AS og tre datterselskaper, ved Tønsberg Tingrett i forrige uke.
De tre datterselskapene som også er konkurs, er Odelskraft 4 AS, Odelskraft 5 AS og Odelskraft 10 AS. Odelskraft AS har en eierandel på 80 prosent i hvert av disse selskapene.

Odelskraft ble stiftet sommeren 2009 og hadde spesialisert seg på å utvikle norsk småskala vannkraft. Men nå er ikke selskapet betalingsdyktig lenger.
Krav i boet meldes bostyrer, advokat Truls A. Skjerve, innen 4. desember 2015. Fristdagen er 11. november 2015. Første skiftesamling blir holdt 11. desember 2015, i Tønsberg tingrett.
Alle henvendelser om konkursen rettes til bostyrer Skjerve.