Har ikke tro på hydrogenbiler

Det statlige energiomleggingsselskapet Enova vil ikke bidra til å bygge fyllestasjoner for hydrogen. Småkraftforeninga frykter at Norge skal sakke akterut i utviklingen av hydrogenbasert transport.

– Hydrogen er umoden som teknologi og interessen er ikke så stor, hevder Enovas kommunikasjonssjef Eiliv Flakne overfor til NRK. – Vi tror det er et stykke igjen før markedet for hydrogenbiler er på linje med markedet for elbiler, utdyper han.
Daglig leder i Småkraftforeninga er oppgitt over Enovas tafatte holdning til hydrogen som et kommende nullutslippsbrensel i transportsektoren.
 
Skorter på kunnskap
– Enova rygger inn i fremtiden med sin oppfatning av hydrogendrevne elbiler. Det skorter på kunnskap og faglig innsikt når de sier at dette er en umoden teknologi, sier han.
Tveit påpeker at hydrogenbilene er her og at de allerede fungerer langt bedre enn batteribilene.
– Du fyller tanken på et par minutter og har rekkevidden til bensinbilene. De største bilprodusentene går for hydrogen og har tydeligvis sett noe Enova ikke ser. Her er Enova ellers i godt selskap med Elon Musk. Men ingen tror vel på ramme alvor at Tesla alene er svaret på fremtidens transportbehov?
 
Enova vil vente og se
Enova, som ligger under Olje- og energidepartementet, har som oppgave å drive fram miljøvennlig teknologi. I dette inngår også ansvaret for å støtte arbeidet for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge. Men myndi
ghetene vil ikke støtte utbygging av fyllestasjoner før salget og produksjonen av hydrogenbiler tar seg opp.
Og så lenge bilkjøperne ikke har noe sted å fylle drivstoff, blir det også en temmelig umulig oppgave å selge hydrogenbiler. 
– Det er mulig, men vi kan ikke bruke mange millioner på noe vi ikke vet om vil fungere, sier Flakne til NRK.

Den nye hydrogenbilen Toyota Mirai kommer foreløpig bare til Storbritannia, Tyskland og Danmark, på grunn av mangel på fyllestasjoner i resten av Europa. Foto: Toyota

Den nye hydrogenbilen Toyota Mirai kommer foreløpig bare til Storbritannia, Tyskland og Danmark, på grunn av mangel på fyllestasjoner i resten av Europa. Foto: Toyota

 

– Feil å legge ned Transnova
Tidligere ble transporttiltakene ivaretatt av Transnova, som sørget for å utløse en rekke hydrogenfremmende prosjekter, blant annet gjennom bistand til konkrete tiltak og støtte til utviklings- og mulighetsstudier.
Da Transnova ble lagt ned fra årsskiftet 2014/2015, ble transporttiltakene overført til Enova. Med Enova som det ansvarlige organet for å skape en mer miljøvennlig transportsektor, virker det som den statlige pådriverrollen har forsvunnet. Knut Olav Tveit tror historien vil vise at det var et feilgrep å legge Transnova inn i Enova.
– Det vi ser nå er en nærmest bakstreversk holdning til de store fremskrittene som er gjort de siste ti årene innenfor fornybar transport. Som grønt batteri er hydrogen nærmest skreddersydd opp mot fremtidens energiproduksjon som vil variere kraftig alt etter om vinden blåser, solen skinner eller vannet renner.
Tveit påpeker at hydrogenbilene leverer i begge ender. De tilfredsstiller forbrukernes behov samtidig som de vil tjene energisystemet på en utmerket måte.
– Dette ser det ut til at Enova har problemer med å ta inn over seg. Det bekymrer meg, sier han.
 
Lenke til