Enova fikk H2-lusing

Regjeringspartiene, Venstre og KrF vil pålegge Enova å etablere en støtteordning for hydrogenfyllestasjoner. Bare dager etter at Enova avskrev hydrogenteknologien som umoden, tvinges de nå til å få fart på H2-utviklingen.

Enovas kommunikasjonssjef Eiliv Flakne fikk dermed raskt svar på tiltale, etter at han stod frem i NRK søndag kveld og avviste støtte utbygging av fyllestasjoner for hydrogen.
Flakne som mener hydrogenteknologien er umoden, har nå fått stortingsflertallet mot seg.
 
Klart tale fra politikerne
Enova får grei beskjed gjennom et anmodningsforslag som er tatt inn i statsbudsjettavtalen for 2016, inngått av Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.
I avtalen som er datert mandag 23. november 2015 heter det:
«Stortinget ber regjeringen etablere en støtteordning for hydrogenfyllestasjoner i forbindelse med utarbeidelse av ny avtale og mandat for Enova.»
 
Utløste småkraftjubel
Småkraftforeninga som jobber for etablering av hydrogenfyllestasjoner i tilknytning til småkraftverk, er godt fornøyd med det kontante svaret fra flertallspartiene på Stortinget.
– Vi er veldige glade for at de tar ordentlig fatt i Enova, som dessverre har etablert seg som en bremsekloss i utrullingen av hydrogenteknologien i Norge. Enova, som skal være en faglig spydspiss i det grønne skiftet, har tilsynelatende operert ut fra manglende faglighet og begrenset innsikt i morgendagens energisystem. De kan heller ikke ha fulgt særlig med på hva som rører seg hverken i energibransjen eller i det politiske miljøet, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
Han synes det er bekymringsfullt at Enova er så frikoblet fra den løpende energipolitiske utviklingen.
Link til Enovas utspill om hydrogenstasjoner