Uno-X blir hydrogenaktør

Bensinstasjonskjeden Uno-X har inngått en intensjonsavtale med hydrogenteknologiselskapet NEL om å etablere et nettverk bestående av minst 20 hydrogenstasjoner i de største byene i Norge.

– Jeg er veldig stolt over at vi blir de første som kan tilby et nett av hydrogen, sier Odd Reitan.
At hydrogenmarkedet nå tiltrekker seg tunge, kommersielle aktører gir et klart signal om hva vi har i vente, mener Småkraftforeninga. Reitan er styreleder i Uno-X Gruppen og administrende direktør for handelskonsernet Reitangruppen, mens Øystein Stray Spetalen er en av de strøste eierne i det børsnoterte selskapet NEL, som blant annet produserer hydrogenstasjoner.
– Et tydelig signal
– Vi aner allerede konturene av en helt ny fornybarmobilitet frem mot 2020. Hydrogen er fremtidens drivstoff – og Norge har igjen muligheten til å bli et foregangsland, ved å legge til rette for hydrogenbiler, slik vi gjorde for batteribiler, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
Batteribilene kun vil være en mellomstasjon for den endelige løsningen, som er hydrogendrevne elbiler, mener Øystein Stray Spetalen. Han hevder at det er hydrogen som har fremtiden for seg og påpeker dessuten at batteribilene er avhengig av litium, som både er dyrt og forurensende å utvinne.
– Produksjonen av litium fører til store utslipp. Samtidig er litium er et sjeldent metall som fort blir enda dyrere når etterspørselen øker. For hydrogen er det motsatt, sier Spetalen.

En strøm av nye biler

Ledende bilprodusenter som Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Honda, Nissan og Hyundai, har investert tungt i utvikling av egne hydrogenbiler. Utrullingen av nye hydrogenbiler er ventet å ta av de neste par årene.
Hyundai tilbyr allerede biler med en rekkevidde på 600 kilometer, men salget i Norge går foreløpig tregt. Det har blant annet sammenheng med at det – enn så lenge – nærmest ikke finnes noen steder å fylle hydrogen på bilene.