Grep for mer svensk vannkraft

Historisk sett har Sverige hatt en sikker energiforsyning til rimelige priser og lav miljøbelastning. For at dette skal fortsette vil svenske rikspolitikere satse på mer vannkraft.

Svensk energipolitikk har i mange år vært en politisk slagmark. Nå trengs det brede politiske løsninger med langsiktige mål – ikke minst for å sikre vannkraften. Det understreker talspersoner både fra Moderaterna og Socialdemokraterna, på nettforumet «Second Opinion Energi».
I Energikommissionen – som ble nedsatt i mars 2015 for å utarbeide grunnlaget for en bred politisk enighet om svensk energipolitikk – har begge partiene varslet at økt vannkraftproduksjon er en prioritering blant de valgene som nå må gjøres.
 
Et godt utgangspunkt
– Her har vi et utmerket utgangspunkt for å finne en god avtale om fremtiden for kraftproduksjon i Sverige, skriver riksdagsmedlem og medlem av Energikommissionen, Ingemar Nilsson (S) på Second Opinion.
Vannkraft er selve navet for fremtidens elektrisitetsproduksjon i Sverige, og er en forutsetning for å nå målet om 100 prosent fornybar energiproduksjon, påpeker Nilsson. Sveriges ambisiøse mål for energipolitikken er at netto utslipp av klimagasser skal være null innen 2050. 
– Sverige har, i forhold til de fleste andre land, gode muligheter til å møte utfordringene ved å gjøre bruk av fornybare energikilder i elektrisitetsproduksjonen, understreker han.
 
Utfordrende EU-krav
Riksdagsmedlem Lars Hjälmered (M), som også er medlem av Energikommissionen, karakteriserer vannkraften som kronjuvelen i det svenske energisystemet. Vannkraften gir både grunnlast og regulerkraft til en lav kostnad, uten skadelige klimautslipp, understreker han i et innlegg på Second Opinion.
– Det dreier seg ikke bare om hvordan vi kan sikre dagens vannkraftproduksjon, men også hvordan vi kan øke produksjonen, påpeker Hjälmered. 
Moderaterna vil at Havs- och vattenmyndigheten – som er ansvarlig for å sikre en bærekraftig forvaltning av hav, innsjøer og elver – skal gis mandat til å avklare hvordan Sverige kan leve opp til EUs vann krav, uten å svekke produksjonen av vannkraft. Partiet har dessuten tatt til orde for å gi Energimyndigheten mandat til å jobbe sammen med industrien om forslag om hvordan av vannkraftproduksjonen kan sikre økt effekt.