Må produsere på lav pris

Fireukersvarslet er fortsatt vått og mildt, og prisene faller med stadige bekreftelser på vått og mildt vær, skriver kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas, i en markedsrapport fra NEAS.

Desember har startet slik november sluttet, med både nedbør og temperatur over det som er normalt for perioden. 
Varslene tyder på at det vil holde seg slik også fremover. Fireukersvarslet holder seg vått og mildt.
 
Synne senket prisen
De siste dagene har ekstremværet Synne herjet. Mye vann, sammen med høy temperatur, har gitt en svært lav systempris.
Søndag 6. desember var systemprisen 11,88 øre/kWh. I Sør-Norge var prisen lavere; 10,55 øre/kWh. Prisen var en del høyere i NO 3 og NO 4; 17,33 øre/kWh.
– Vi har sett en forskjell i områdeprisene den siste tiden. Særlig NO 4 har hatt en lavere pris enn de andre områdene de fleste dager, med unntak av de dagene med ekstrem nedbør i Sør-Norge, sier Gunn-Eva Oddan Naas.
 
Høy produksjon
Første kvartal 2016 er sist omsatt for 20,68 øre/kWh, mens året 2016 sist er omsatt for 17,97 øre/kWh.
– Det ventes oppstart av to kjernekraftverk, som har vært ute for årlig vedlikehold, før jul. Dette vil øke tilbudet ytterligere. Fulle vannmagasin tvinger produsentene til å produsere. Om nedbøren og temperaturen fortsatt holder seg over normalt, så ligger det an til fortsatt lave priser også fremover, sier hun.
Prisnivået er imidlertid lavt nå, og lavere enn prognosene for perioden. Om vinteren og det kaldere været kommer, så er det mulighet for en stor oppgang i prisene. 
 
Lavere elsertifikatpris
Prisen på elsertifikat er igjen lavere enn vi så tidligere i vinter. Siste omsatte i spotmarkedet er omsatt for 158 SEK/sertifikat. Mars-kontrakten er sist omsatt for 160 SEK/sertifikat. Prisen har gått noe ned, sannsynligvis på grunn av redusert etterspørsel, samtidig som tilbyderne ønsker å selge for å bedre likviditeten på slutten av året.
– Mye nedbør og stor produksjon øker også overskuddet og tilbudssiden i markedet, noe som er med på å presse prisene ned, påpeker kraftanalytikeren hos NEAS.