Gode råd til statsråden

– Energimeldingen bør inneholde konkrete tiltak for å øke etterspørselssiden, slik at vi får en helhetlig energipolitikk, fremhever Småkraftforeningas styreleder Bjørn Lauritzen.

Det var også hovedbudskapet hans til olje- og energiminister Tord Lien, da kraftbransjen var samlet for å gi sine siste anbefalinger før det avsluttende arbeidet med Energimeldingen.
Nesten alt som kunne krype og gå i kraftbransjen hadde meldt seg på det siste innspillsmøtet på Ingeniørenes hus 9. desember. Styreleder Bjørn Lauritzen holdt Småkraftforeningas innlegg. En samlet politisk ledelse i Olje og energidepartementet, med statsråd Tord Lien i spissen, satt på tilhørerbenken.

Konkrete inspill

Hovedpoenget til Lauritzen var at Norge må ta all den fornybare kraften i bruk, for å få fart på det grønne skiftet og sikre kraftpriser som er bærekraftige for bransjen i det lange løp. Blant de konkrete tiltakene han anbefalte var flere utenlandskabler, ny industri, satsing på datasentre og en forsert utfasing av fossil energibruk.
Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga og prosjektleder for FSE-kursene og Kraftlosen, Terje Engvik, var også til stede. Engvik var engasjert av grunneiere på Vestlandet for å holde innlegg om utbygging i vernede vassdrag.

Fornøyd minister

Tord Lien var god fornøyd med møtet og oppsummerte dagen slik, med følgende sitat på Facebook: «Vi har hatt siste innspillsmøte for arbeidet med energimeldingen. Vi har fått mange gode innspill om kraftutbygging og kraftforedling.»  Kommentaren var ledsaget av et bilde av statsråden i samtale med Småkraftforeningas prosjektleder Terje Engvik, daglig leder Knut Olav Tveit og styreleder Bjørn Lauritzen.