Etterspørsel etter “doble standplassar”

Bestillinga av messeplassar frå leverandørbransjen er godt i gang ! Meir enn 20 firma har alt gjort reservasjonar. Uventa, men hyggeleg, så viser det seg at fleire firma ønskar betre “armslag” – dvs to nabomesseplassar.
Foreninga vil sjølvsagt legge tilrette for eit godt og langsiktig samarbeid med bransjeaktørane,
og då er det naturleg at dei som bestille fleire standplassar for ein betre pris, som blir;
Standplass nr 2 får då 33 % rabatt, dvs. kr. 5.775, og prisen blir då kr. 11.725 eks MVA.
Standplass nr 3 får då 50 % rabatt, dvs. kr. 8.750, og prisen blir då kr. 8.750 eks MVA.

Bestillinga av doble standplassar må du gjere i 2 rundar, dvs. to enkeltbestillingar.
Her er bestillingssida: http://www.smakraftdagane.no/visside.php?id=45

VELKOMMEN TIL DOBLE MESSEPLASSAR