Omløpsventiler ingen fare for fisk

Bruk av omløpsventiler i småkraftverk medfører ingen fare for gassovermetning nedstrøms kraftverket, viser en ny undersøkelse som UNI Research har gjennomført for NVE.

Med omløpsventil eller forbislippingsventil menes rørsystem som kan føre vann forbi hovedventilen og turbinen i et vannkraftverk, for å sikre vannføring i elven når kraftverket stoppes slik at elva ikke tørrlegges.
NVE har nå fått dokumentert at slike innretninger ikke representerer noen fare for fisken nedenfor kraftverket. Dette skyldes at omløpsventilen blir åpnet umiddelbart ved et utfall av kraftverket, forklarer Uni Research.

Nestleder i Småkraftforeninga, Geir Magnor Olsen, sier at resultatet av enne undersøkelsen er som forventet.
– Det er likevel bra at NVE sjekker slike ting. Omløpsventiler er blitt brukt i lang tid, i mange småkraftverk. Denne undersøkelsen bekrefter at bransjekunnskapen vår er korrekt, sier han.

Det var hensynet til fisken i utbygde vassdrag som vr bakgrunnen for at NVE fikk utført undersøkelsen om gassovermetning, som kan oppstå når gass løses i vann under trykk og trykket deretter synker, eller ved raske temperaturforandringer i vannet.
Fisk som oppholder seg i vann som er overmettet med luft kan utvikle gassblæresjuke. Det kan sammenliknes med en brusflaske som åpnes og gassen i vannet begynner å boble i fiskens kropp. Grovt forenklet, kan det sammenlignes med dykkersyke hos mennesker.

NVE ba om en uavhengig undersøkelse ved et utvalg småkraftverk som har installert omløpsventil. Uni Research valgte å gjennomføre studien ved de tre småkraftverkene Dalsdalselva i Luster, Rasdalselva i Voss og Hopselva i Fusa.
Studien viste at omløpsventilene ikke bidro til noen målbar gassovermetning ved stans av småkraftverkene.

Link til «NVE-rapport 2015-109 «»