Kan starte opp igjen i Sørdalen

Fjordane tingrett har besluttet at Statnett får tilgang til Sørdalen i Bremanger, i forbindelse med byggingen av Ørskog-Sogndal prosjektet.

– Vi kan nå fortsette arbeidet i Myklebustdalen for å legge til rette for alle fornybarprosjektene som står på vent i Sogn og Fjordane og Sunnmøre, sier konserndirektør i Statnett, Elisabeth V. Vardheim.
Statnett vil nå vurdere muligheten for å kunne ferdigstille hele prosjektet i 2016, slik som opprinnelig forutsatt og til tross for forsinkelsen i Myklebustdalen. Vardheim påpeker at prosjektets fremdrift er kritisk og ikke tåler nye forsinkelser.
– Vår ambisjon er å kunne sette ledningen i drift i året som kommer, sier hun. 
Arbeidet på Ørskog-Sogndal-prosjektet ble stanset i juli 2014. I Gulating lagmannsrett ble det avsagt en kjennelse om at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak på trasévalget gjennom Myklebustdalen i Bremanger kommune ble fattet på feilaktig faktisk grunnlag, og at Statnetts tiltredelsesrett til eiendommene ikke var gyldig. Olje- og energidepartementet opprettholdt sitt vedtak om å legge trasé og transformatorstasjonstomt gjennom Myklebustdalen i september 2014, etter å ha gjennomført en høringsprosess og gjennomgang av vedtaket fra desember 2011.