Ola Elvestuen til Småkraftdagane

Leder for Stortingets Miljø og energikomite, Ola Elvestuen, innleder på Småkraftdagane 2. mars. Elvestuen vil snakke om norsk fornybarsatsing i årene som kommer og ikke minst om sitt store hjertebarn: Bruk av hydrogen i transportsektoren.

Venstremannen vil også si noe om hva han mener bør skje etter at sertfikatmarkedet stenger ved utløpet av 2020. Er det aktuelt med nye ordninger?  

Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga ser frem til å høre den sentrale energipolitikeren fra Venstre snakke om bransjens fremtid. 

– Mange kraftprodusenter spør seg om ikke Norge snart skal ta i bruk all den fornybare kraften som nå produseres i store mengder til rekordlave priser. Vi trenger å vite hva Stortinget tenker om hvordan etterspørselen etter kraft kan stimuleres og dermed få fart på det grønne skiftet, sier han og legger til at Elvestuen fra sin tid som Oslo-politiker er godt kjent for sitt hydrogenengasjement.

– Poduksjon av hydrogen ved småkraftverk blir et sentralt tema på Småkraftdagane og ikke minst i denne sammenhenegn er han en spennende politiker å ha representert på dagane, sier Tveit. 

Tittelen på Elvestuens innlegg blir: 

“Norsk fornybarsatsning – fremtid, virkemidler, småkraftens rolle.”

Flere dagsaktuelle og spennende elementer blir berørt: 

  • Energimeldingen
  • Kommer det en ny incentivordning for utbygging av fornybart etter sertifikatmarkedet stenger
  • Hydrogen: elektrifisering av transportsektor, lokal H2 produksjon ved småkraftverk osv.
  • Etterspørselssiden hjemme: Ny industri, datasentre mv.
  • Kabler til utlandet
  • Småkraftens rolle og fremtid.
  • Andre energipolitiske tema
 
 Påmelding og mer informasjon om Småkraftdagane finner du her.