Kulden løfter kraftprisen

Kulden gir lavere produksjon og større behov for oppvarming. Det løfter systemprisen hos Nord Pool. Gunn Eva Oddan Naas hos NEAS har skrevet ukens markedskommentar.

Prisene falt frem mot jul, ettersom varslene ble bekreftet våte og varme over en lang periode. Mye nedbør førte til høy produksjon, mens den høye temperaturen holdt forbruket nede. Prisene ble derfor lave i desember, med laveste pris første juledag. Systemprisen ble 8,32 kr/kWh denne dagen. I romjulen endret varslene seg, og været ble både kaldere og tørrere enn det som er normalt for perioden. Denne værtypen ser ut til å fortsette også inn i det nye året, og prisoppgangen ser ut til å fortsette, i alle fall så lenge varslene er under normalt. Nivået er imidlertid fortsatt lavt, og bærer preg av at det er mye vann i magasinene etter en periode med mye nedbør. Magasinfyllingen økte også på slutten av året, og ved utgangen av uke 52 var fyllingsgraden i norske magasin 84,4 %. Dette er betydelig høyere enn det vi har hatt i tilsvarende perioder de siste årene. Det har kommet en del snø i høgfjellet, og i sum er snømengden rundt det som er normalt for årstiden. Det er imidlertid store forskjeller mellom områdene. 
 
Neste kvartal (2. kvartal -16) er sist omsatt for 17,47NOK/kWh. Året 2017 omsettes nå for 20,06 NOK/kWh. Produksjonen er nå lavere på grunn av lavere temperaturer, og de lavere temperaturene øker også forbruket. Det gir et løft i systemprisen, som for 6. januar er på 28,95 øre. Det har i desember vært noen forskjeller i områdeprisene. NO 3 har de fleste dagene hatt et høyere prisnivå enn de andre områdene. NO 4 hadde i første del av desember det laveste prisnivået, mens det i siste del av desember var NO 2 som hadde lavest pris de fleste dagene.   
 
Prisen på elsertifikat gikk noe opp i siste del av desember. Det er muligens forventningen om oppgang i prisen som følge av kvoteøkningen i 2016 som gjorde at noen ønsket å kjøpe før nyttår. Det skal bli interessant å se hvor mye kvoteøkningen vil påvirke prisutviklingen den nærmeste tiden. Markedet er ikke helt i gang igjen etter ferien, og på grunn av liten etterspørsel har prisene gått noe ned hittil i år. 

Gunn Eva Oddan Naas, NEAS