769 nye GWh arkivert under “Vent”

Det ble gitt konsesjon til 769 GWh ny småkraft i fjor. Samtidig blir de fleste småkraftkonsesjoner stående ubrukt på grunn av lave kraftpriser og tyngre konsesjonsvilkår enn før. Totalt ga NVE konsesjon til 1,9 TWh ny fornybar kraftproduksjon i fjor. Se kakediagram utarbeidet av NVE.

– Vi er glade for at NVE  holde farten opp i konsesjonsbehandlingen. Samtidig ser vi at færre og færre konsesjoner realiseres om det så gjelder vann eller vind, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Tveit mener forklaringen ikke bare er de lave kraftrprisene som for øyeblikket preger hele den fornybare kraftnæringen.

– Vi ser at strengere konsesjonskrav gjør småkraftprosjektene langt dyrere enn før, for eksempel gjennom økte krav til minstevannføring. I tillegg vet vi at NVE legger til grunn at bransjen bygger ny kraft til seks kroner per kWh. Det er minst 20 prosent over hva de fleste i det hele tatt kan drømme om å bygge for i dag. Denne mismatchen forsterker effekten av de lave prisene, sier han.

Les mer rom NVEs konsesjonsbehandling i 2015 her.