Ta lovpålagt kurs på Småkraftdagane

Oppfyller du myndighetenes krav til elsikkerhet? På Småkraftdagane i Bergen får du FSE-kurset som DSB krever skal gjennomføres årlig til redusert pris.

Direktoratet for Samfunnssikerhet og Beredskap stiller krav om årlig elsikkerhetsopplæring med førstehjelp til instruert personell. Det vil si at folk som går vakt ved småkraftverk og skal kunne betjene vern og brytere, må ha denne opplæringen. Dette skal dokumenteres i internkontrollsystemet og er gjenstand for tilsyn fra DSB. 

Småkraftforeninga arrangerte det første kurset under Småkraftdagane i fjor. Nå har 220 personer fra 115 kraftverk tatt kurset. Under Småkraftdagane i Bergen kan en ta kurset til redusert pris – 1900 kroner for medlemmer og 2500 kroner for ikke-medlemmer. Kursene går om kvelden 1. mars og på formiddagen 3. mars

Påmelding samme sted som du melder deg på Småkraftdagane – det vil si her.  Er du allerede påmeldt dagane endrer du påmedingen ved å trykke på lenken i bekeftelsesmailen. Har du spørsmål kan du kontakte organisasjonsrådgiver Terje Engvik på telefon tlf. 975 17 111 eller e-post: terje@smakraftforeninga.no

Småkraftforeninga vil ta opp med DSB spørsmålet om mulig lemping på kravet om 
opplæring hvert år for småkraftpersonell, men det er det altså kravet om årlig gjennomføring som gjelder.