Aquila til Småkraftdagane

Etter kjøp av Småkraft, Norsk Grønnkraft og Tinfos er tyske Aquila Capital landets største småkrafteier. På Småkraftdagane møter Aquila for første gang en samlet småkraftbransje for å fortelle hvordan de vil vil satse videre i Norge. Som kjent har Aquila kjøpt Småkraft, størsteparten av Norsk Grønnkraft og deler av Tinfos. Det er knyttet stor spenning til hvordan det tyske selskapet vurderer norsk småkraft som investeringsobjekt og hvordan de ser for seg fremtiden. Som kjent trekker store deler av den etablerte kraftbransjen seg ut av småkraft mens utenlandske investorer med Aquila i spissen er på full fart inn. 

Nordmannen Jan Erik Schulien jobber hos Aquila og på Småkraftdagane vil han holde innlegg på hoveddagen 2. mars.

Det er stort sett bare selve kraftverkene som nå selges til utenlandske investorer. Naturressursen, altså vannfallet, eies fortsatt av norske grunneiere som mottar falleie for dette. Grunneierne har også et “privat hjemfall” hvor de etter noen tiår får muligheten til å overta verket til en forhåndsavtalt  pris.

Fullstendig program og påmelding til Småkraftdagane i Bergen finner du her.